Kraniosakrální terapie


Kraniosakrální terapie je velmi jemná metoda. Respektuje váš vlastní rytmus, pracuje s fyzickým tělem, ale současně její účinek zasahuje i do vaší psychiky. Uvolňuje, relaxuje, srovnává, vylaďuje, odblokovává, napravuje…nechává vaše tělo pracovat tak, jak to samo umí. Je to skutečná terapie, jde do hloubky a je celistvá. Terapeut se vás jen jemně dotýká, aby se naladil na váš rytmus, podpořil jeho harmonické plynutí a pomohl celkovému uvolnění mysli a těla. Provádí se na lůžku v pohodlném, pokud možno volném oblečení.

Kraniosakrální rytmus má každý člověk, jen o něm neví. Dá se „měřit“ jako tep srdce nebo dýchání. Je také nazýván Dech života. Vzniká díky pulsaci mozkomíšního moku, mezi lebkou a kostí křížovou (lebka -cranium, kost křížová-sacrum).Tělo je jeden celek a vzájemným propojením orgánů a tkání se tak pomocí tekutiny šíří nejen biochemické látky, ale i vibrace a energie. Vzájemným  propojením jednotlivých částí těla s orgány, energetickými centry, emocemi, mentální a duchovní rovinou jsou touto jemnou technikou dotykového působení na člověka spuštěny podvědomé samoléčící procesy v lidském těle, které napomáhají k obnově a udržení zdraví.

Při terapii a po ní dochází k vyplavování škodlivin z těla. Je důležité před terapií i po ní pít více tekutin.

Co lze terapií léčit a při kterých onemocněních pomáhá:

- Bolesti hlavy, migrény, závratě, poruchy rovnováhy.
- Bolesti zad a páteře, krční páteře (výhřezy plotének, skolióza, aj.).
- Dysfunkce dolních a horních končetin, bolesti kloubů.
- Po fyzických a psychických traumatech.
- Depresivní stavy, stres, napětí.
- Jemná i hrubá motorika, stavy po cévní mozkové příhodě.
- Únavový syndrom, nespavost, poruchy učení, např. dyslexie.
- Nemoci imunitního systému, alergie, astma, potíže s dýcháním.
- Poruchy centrálního nervového systému (Parkinsonova, Alzheimerova choroba, Roztroušená skleróza, aj.).
- Potíže v oblasti čelistí, skřípání zubů.
- Problémy se sluchem (šelesty, pískání v uších).
- Jde o metodu hluboce relaxační až téměř meditativní, která podporuje proces osobního růstu.
- Terapii lze provádět i s dětmi.


Kontraindikace, aneb lze kraniosakrální terapií ublížit?

Tato metoda je zcela bezpečná i pro děti, nemůže klientovi ublížit. Kontraindikací je pouze těžší akutní úraz, čerstvá operace hlavy, mozku či páteře a zejména podezření na krvácení do prostoru lebky. Žádné jiné kontraindikace nejsou známy. Po úplném doléčení výše zmíněných příhod, nemocí, úrazů a operací je naopak kraniosakrální terapie velmi vhodné a užitečné zařadit. Terapeut pracuje vždy v souladu s biorezonancí těla.

Ve většině vyspělých zemí světa na západ od nás (s výjimkou Británie), je kraniosakrální terapie velmi ceněna a bývá součástí klasického zdravotnictví. Je obecně známé, že kraniosakrální terapií nelze ublížit ani dítěti ani těhotné ženě. Tato metoda není invazní, nemanipuluje s klientem, nedělá nic, co organizmus sám nechce, naslouchá mu a nikdy nejde proti němu a uvádí jej komplexně do rovnováhy, nikoli pouze jeho část. Po kraniosakrání terapii odchází většina klientů, kteří přišli s bolestí, s pocitem, že se znovu narodili.